Eşit Gelecek Derneği hakkında

Eşit Gelecek Derneği hakkında

Koza platformu, Eşit Gelecek Derneği tarafından cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir. Eşit Gelecek Derneği teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin gücünü kullanarak toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler sunmak için çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Teknoloji okur yazarlığını yaygınlaştırmak, toplumsal fayda sağlayan teknolojiler üretmek, teknoloji yardımıyla dezavantajlı grupların seslerini duyurmak ve bu grupları güçlendirmek için çalışır.

Vizyon

Eşit Gelecek Derneği teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin gücünü kullanarak toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler sunmak için çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Misyon

Teknoloji okur-yazarlığını yaygınlaştırmak, toplumsal fayda sağlayan teknolojiler üretmek, teknoloji yardımıyla dezavantajlı grupların seslerini duyurmak ve bu grupları güçlendirmek için çalışır.

Projeler

Eşit Gelecek Derneği, bir sosyal girişim olan Kalivera ile birlikte teknolojiyi fayda amacıyla kullanan projeler hayata geçirmek üzere çalışmaktadır.