Koza programı nedir?

Koza Güçlendirme Programı nedir?

KOZA, ortaokul ve lise dönemindeki genç kızlarının gelecekte ne istediğini bilen, ilgi duyduğu alanlarda çalışan güçlü kadın liderler olmalarını desteklemek için hayata geçirilen bir güçlendirme programıdır. KOZA'da amacımız 12-18 yaş arasında, ortaokul ve lise çağındaki genç kızların;  farklı kariyer yolculukları hakkında bilgi sahibi olacakları, başarılı kadınlarla iletişime geçecekleri, çeşitli konularda eğitim ve mentorluk alarak güçlenecekleri bir topluluk oluşturmak.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (SDG) 17 maddesinden bir tanesi de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini (SDG 5) odağına almıştır. Koza Rol Model platformu, kadın temsiliyetini her alanda arttırmak için genç kızları güçlendirmek gerektiği düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Platform, toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırarak daha eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünyaya ulaşma vizyonuna hizmet eder.

Koza Genç Kızları Güçlendirme Programı'nın değişim teorisini incelemek için lütfen tıklayınız.