Yaklaşımımız

Türkiye'de kız çocukları geleneksel cinsiyet rollerine dayalı kalıp yargılar sebebi ile küçük yaşlardan itibaren oğlan çocuklarına oranla çeşitli engellerle karşılaşıyor. Bunların bir kısmı görünür engeller olmasına rağmen bir çoğu da örtük ve genel geçer kabul edilen yargılardan oluşuyor.

Örneğin

  • STEM alanında eğitim gören daha az sayıda kız var ve bu fark profesyonel meslekler arasında cinsiyete dayalı bir iş bölümünün devam etmesine sebep oluyor. Kadınlar, bilim ve mühendislik gibi bir takım alanlarda yetersiz, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ise aşırı düzeyde temsil ediliyor. Üniversitede eğitim alan öğrenciler karşılaştırıldığında eğitim bilimleri (%62,6), sağlık (%63,7) ve el sanatları (%64,4) alanlarında kadın oranı yoğunken, mühendislik (%22), mimarlık ve inşaat (%32,6), veterinerlik (%32,2) gibi alanlarda da önemli ölçüde düşmekte.( Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına Göre Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları, 2016 – 2017, Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi)
  • NEED grubunda kız sayısı çok fazla. Türkiye OECD ülkeleri arasında ne istihdamda ne eğitimde (NEET) olan 18 - 24 yaş arası kadınların oranının en yüksek olduğu ülke. 2016-2018 aralığının verilerine göre bu oran yüzde 33.1 ile OECD sıralamasının en altında.

Bu veriler bize Türkiye'de genç kızların geleceklerini iş hayatına başlamadan maruz kaldıkları cinsiyetçi önyargılara göre şekillendirdiğini gösteriyor. Genç kızların çoğu bu önyargıların yarattığı sosyal eşitsizlikler ile mücadele edecek destek mekanizmalarına sahip değiller. Kendilerini keşfetme ve büyüme yolculuklarında onları destekleyecek kapsamlı bir portal, platform, içerik, eğitim programından bahsetmek mümkün değil.

Türkiye'de görünür bir sosyoekonomik ve kültürel dezavantajları olmasa dahi tüm genç kızların kendilerini tanımaya, potansiyellerini keşfetmeye ihtiyaçları olduğunu söylemek mümkün. Bu yüzden diyoruz ki, genç kızların kendilerine ilham verecek başarılı kadın rol modelle tanışmaya ihtiyaçları var!

Araştırmalar rol modellerin bir konudaki davranışları, tavırları ya da değerleri iletmede en kuvvetli araç olduğunu ortaya koyuyor. Microsoft'un yaptığı bir araştırmaya göre STEM ile ilgili konulara ilgisi olan genç kızların oranı bu konuda kendilerine ilham verecek bir model olduğu zaman ikiye katlanıyor.

Bu içgörüyle ortaokul ve lise çağındaki kız öğrencileri gelecek ile ilgili ilk adımlarını atmadan önce yakalayarak rol model kadınlar ile iletişim kurabilecekleri bir topluluk yaratma fikri ile yola çıktık.

KOZA ortaokul ve lise dönemindeki genç kızların; farklı kariyer yolculukları hakkında bilgi sahibi olacakları, başarılı kadınlarla iletişime geçebilecekleri, çeşitli konularda eğitim ve mentorluk alarak güçlenecekleri online bir platform.

Amacımız Türkiye'nin her yerinden kız öğrencilerin gelecekte ne istediğini bilen, güçlü kadın liderler olmalarını desteklemek.

Neler yapıyoruz?

Türkiye'nin her yerinden genç kızları güçlendirmek için teknolojiyi kullanıyoruz. İş hayatında başarılı olmuş çalışan kadınlar ile ortaokul ve lise çağındaki genç kızların bir araya gelecekleri bir topluluk yürütüyoruz.

İlham ver

Rol model platformu

Farklı meslekler hakkında bilgi almak, hayalini kurduğu meslekte başarılı olmuş kadınlarla tanışmak isteyen genç kızlar buraya!

Güçlendir

Online mentorluk programı

Ufak desteklerle kanatlanmaya hazır genç kızlar gönüllü mentorlarla online olarak bir araya geliyor. Farklı başlıklardaki 6 haftalık program ile kendini keşfeden kız öğrenciler kendi değişimleri için adım atıyor.

Eğitim ver

Sesini Duyuran Kızlar eğitimleri

Genç kızları cinsiyet eşitliği bilinci sağlayacak araçlarla donatarak, ihtiyaçları olan temel becerileri ve yetkinlikleri kazandırarak, kendilerini tanıyarak ve güçlü yanlarını keşfederek güçlü birer birey olmalarını destekleyecek eğitim programları.

Güvenlik önlemleri

Bu platformu genç kızların hem keyif alacakları hem de güvende hissedecekleri bir alan yaratma düşüncesiyle tasarladık.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Değerlerimiz

Koza'da gerçekleşen tüm projelerin ve içeriklerin arkasında bazı ortak değerler yer alıyor.

Detaylı bilgi için tıklayın.