Beden Algısıyla İlişkilendirilen Sosyal Medya Okuryazarlık Programı Hayata Geçti

4 Haziran 2024
Etkinlik

Beden Algısıyla İlişkilendirilen Sosyal Medya Okuryazarlık Programı KOZA Platformu üyesi katılımcılara yönelik olarak Mayıs ayı içinde gerçekleşti. Program kapsamında iki ana ders sunuldu: Sosyal Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Sosyal Medyanın Beden Algısı ile İlişkisi. 

 • 1. Ders: Sosyal Medya Okuryazarlık Eğitimi 

  Eğitimin İçeriği: 

  • Katılımcılara sosyal medya okuryazarlığının temel kavramları tanıtılmış ve bu konuda bilinçlenmeleri sağlanmıştır. 
  • Sosyal medyanın bireyler ve toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışılmıştır. 
  • Katılımcılara, sosyal medyada karşılaşılan manipüle edilmiş içerikleri nasıl tanıyacakları ve bu içerikleri eleştirel bir bakış açısıyla nasıl değerlendirecekleri öğretilmiştir.  
  • Şirketlerin reklam amaçlı kullandıkları görüntülerin hangi tekniklerle oluşturulduğu konusunda bilgi verilmiştir. 
  • Doğru ve bilinçli sosyal medya kullanımının nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler sunulmuştur.  
  • Sosyal medyanın zihinsel sağlık üzerindeki etkileri ve bu etkilerle başa çıkma yolları tartışılmıştır.  
  • Sosyal medyada karşılaşılan içeriklerin kaynak ve güvenilirliğinin nasıl değerlendirileceği öğretilmiştir.  
  • Sosyal medya içeriklerini üretirken ve tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler verilmiştir. 

  • 2. Ders: Sosyal Medyanın Beden Algısı ile İlişkisi 

   Eğitimin İçeriği: 

   • Katılımcılara toplumsal cinsiyet rollerine karşı çıkma ve güçlü, özgüvenli bir beden algısı geliştirme konusunda destek verilmiştir. Bu kapsamda, genç kızların kendi kimliklerini kabul etmeleri ve cinsiyetçi normlara meydan okumaları için motivasyonel konuşmalar düzenlenmiştir. 
   • Katılımcılara kendi değerlerini sosyal medya üzerinden değil, içsel özelliklerine dayanarak değerlendirmeyi öğrenmeleri sağlanmıştır. Bu bağlamda, beden imajı ve kendine güven üzerine tartışmalar yapılmıştır. 
   • Toplumun kadınlara ve erkeklere yönelik beklentilerinin sosyal medya üzerinde nasıl yansıtıldığına dair örnekler sunulmuştur. 
   • Sosyal medyada yayılan cinsiyetçi içeriklerin tanımlanması ve bu içeriklerin genç kızların beden algısını nasıl etkilediği üzerine tartışmalar yapılmıştır. Ayrıca, cinsiyetçi reklamların, filtrelerin ve güzellik standartlarının toplumsal cinsiyet rollerini nasıl pekiştirdiği üzerine farkındalık oluşturulmuştur. 

  Bu eğitim programı İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencisi Zübeyde Ayılmazer tarafından bitirme projesi kapsamında hazırlanmış. Program ile ilgili daha detaylı bilgi almak için programın Instagram hesabını (@sosyalmedyadabedenalgisiinceyebilirsiniz.   

  Eğitim hakkında daha fazla bilgi edinmek ve raporu ayrıntılı incelemek için tıklayınız.


  Yazar: Koza Destek

  Aynı kategoriden diğer yazılar