Gönüllü mentorlarımız "Mentor Gelişim Programı"na daveti!

12 Mart 2022
Mentorluk

Mentorluk programı KOZA'da hayata geçirilen en temel programlardan biri. Platforma kayıt olan rol modellerimizi mentor olmaya davet ediyoruz. Mentorluk programlarında mentor ve menti eşleşerek 6 hafta boyunca online olarak keyifli görüşmeler gerçekleştiriyor. Mentorluk görüşmelerini daha verimli geçirmek isteyen tüm gönüllülerimize yönelik 4 oturumda gerçekleşecek bir seri eğitim içeriği hazırladık. Bu eğitimler hem mentorluk görüşmelerinde hem de iş ve özel hayatında katılımcılarımızın iletişim yetkinliklerine ve iş dünyasındaki "yönetsel becerilerine" katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Program kapsamında gerçekleşecek oturum başlıkları aşağıdaki gibi olacak: 

  • 1. Oturum: Mentorluk görüşme modeli olarak "GROW

29 Mart Salı 20.00 - 21.30 

GROW Modeli mentorluk görüşmesinin verimliliğini arttıracak ve akışını kolaylaştıracak bir modeldir. Bu model doğrultsunda yapılacak olan bir görüşme sayesinde görüşmenin hedefi, ve bu hedefe doğru bakarken mentinin kendi gerçekliği ile bağlantı kurması kolaylaşacak, yaşamda oluşturabileceği seçenekler, fırsatlar, engeller ve tehditleri değerlendirme fırsatı bulacaktır.

Kısaca GROW; G: GOAL (Hedef, Amaç) R: REALITY (Gerçeklik, Gerçekler, Mevcut Durum) O: OPTIONS/OPPORTUNITIES (Seçenekler, Alternatifler) W: WILL / WAY FORWARD (İrade, İstek, Kim, Eylem Adımları) olarak adımlardan oluşmaktadır. İş dünyasına yapılandırılmış koçluk, mentorluk, performans vb gibi görüşmelerde iletişimi, açıklık netlik ve karşılıklılık adına destekleyen bir model olarak Sir John Withmore tarafından kazandırılmıştır.

Mentorun Görüşme Rehberi eğitiminin, Liderlik Gelişim Programı adı altında yer almasının sebebi gerek kişinin liderlik gelişimine ve gerekse bir başkasının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir yapıyı sunmasıdır. Bu yapının mentorluk görüşmeleri içine nasıl adapte edileceği, interaktif ve uygulamalı olarak sunulacaktır.

  • 2. Oturum: Mentorluk görüşmesinde dinleme, duruş ve özyönetim

05 Nisan Salı 20.00 - 21.30 

Birbirinden ayrı ve birbirine bağlı üç kavramı inceleyecek ve Mentor-Menti görüşmelerinde yaratacağımız güven ortamını desteklemek için nasıl çoğaltacağımızı konuşacağız. Bu üç kavramın birleştiği yer olan öz farkındalığı arttıracak metodları konuşacak, bu soyut kavramları kendimiz için somutlaştıracak yöntemler keşfedeceğiz. Bu yöntemleri görüşmelerimize dahil edeceğimiz yollar bulacağız.

  • 3. Oturum: Yapıcı geribildirim vermek

12 Nisan Salı 20.00 - 21.30 

Geri bildirim çoğu zaman çekindiğimiz bir konu olabilir. Karşımızdakini kırmak gücendirmemek adına kendimizi net ve açık şekilde ortaya koyamayız. Oysa dışarıdan gören gözler olarak çok kıymetli geliştirici gözlemlerimiz ve hatta sezgilerimiz olabilir. Bu programda karşımızdaki kişi ile sağlıklı bir ilişki içinde nasıl geri bildirim verebileceğimizi konuşacağız. İster mentor-menti ilişkisi içinde, ister aile, isterse iş yaşamımızda alt, üst ya da akran ilişkisi içinde olduğumuz kişilere kendimizi nasıl ifade edersek verimli bir sonuç elde ederiz konusunu ele alacağız. Etkili ve verimli bir geri bildirim için yine bir model üzerinden gideceğiz. Verdiğimiz geri bildirimi kolaylaştırmayı yine bir model olan BOOST üzerinden uygulayacağız.

Kısaca BOOST; Balanced-Dengeli Observed-Gözleme dayalı Objective-Tarafsız Specific-Belirgin Timely-Zamanlı olarak geçmektedir.

Bu oturumda geri bildirim almayı ve vermeyi kolaylaştıracak zihinsel hazırlık süreçleri de konuşacağız.

  • 4. Oturum: Hedefleri netleştirmede mentiye yardımcı olmak

19 Nisan Salı 20.00 - 21.30 Detaylı bilgi ve kayıt için lütfen buraya tıklayın.

İstediğimizin ne olduğunu tam olarak netleştirebildiğimizde, yolunu daha kolay bulmamız mümkündür. Bu eğitimde hem kendi hedeflerimizi netleştirmede nasıl hareket edilebileceği, hem de mentilere hedeflerini netleştirmede nasıl yardımcı olabileceğimiz üzerine konuşacağız.

Bu eğitim programının içeriği gönüllülerimizden Zeynep Berkol tarafından hazırlandı. Eğitmen hakkında detaylı bilgi almak için ve Instagram hesabını inceyebilirsiniz. 

Oturumların verimli geçmesi için katılımı çok kalabalık olmayacak şekilde sınırlandırdık. Her bir oturum için uygunluk durumunuzu göz önüne alarak katılım yapmanız bizi çok mutlu eder. 

Etkinliğe katılım için Zoom linki şöyledir: 

Meeting ID: 822 2969 7462

https://us02web.zoom.us/j/82229697462

Yazar: Koza Destek

Aynı kategoriden diğer yazılar